Hjälp oss göra ligan mer fantastisk!

Vi vill möjliggöra för ligans drygt 300 spelare och 30 talet ledare att få stöd och hjälp i sin dagliga verksamhet, genom utbildning, internationellt utbyte, stipendier, ledsagarnätverk mm

Vi kommer ta fram 500 numrerade bollar (konstläder, storlek 6, fullt användbara och helt fantastiska) … Bollarna levereras under december 2019.


Vill du eller ditt företag vara med och göra @sj_basketliganspecial ännu mer fantastisk?

Logosponsor

Ert företag får er logo i guld på samtliga 500 bollar. Och såklart får ni er boll också! Begränsat till 4 företag, dvs boll 1-4.

25000 kr inkl moms
(faktureras inom två veckor)

Bollklubben – företag

Ert företag får er logo på hemsidan och er boll.

2015 kr inkl moms
(faktureras inom 2 veckor)

Bollklubben – privat

Ni får ert namn på hemsidan och er boll.

1000 kr
(betalas via faktura i samband med leverans av boll)

Bollklubben – spelare

Ni får ert namn på hemsidan och er boll
550 kr
(betalas via faktura i samband med leverans av boll)

Företagets kontaktuppgifter

som ni vill använda på hemsidan. jpeg, png fungerar. Om ni inte har någon logo nu att ladda upp så tar vid det vid senare kontakt.

Kort text om företaget samt varför ni vill stötta SJ Basketligan Special

Era kontaktuppgifter

Spelarens kontaktuppgifter

Representant från SJ Basketligan special kommer ta kontakt med er inom kort med mer information.

Representant från SJ Basketligan special kommer ta kontakt med er inom kort med mer information.

Representant från SJ Basketligan special kommer ta kontakt med er inom kort med mer information kring betalning osv.

Bollarna levereras under december månad. Några veckor innan leverans kommer ni få ett meddelande med instruktion om hur bollen ska betalas.

Bollarna levereras under december månad. Några veckor innan leverans kommer ni få ett meddelande med instruktion om hur bollen ska betalas.

Relaterat