Sponsorer

SJ AB är huvudpartner till SJ Basketligan Special sedan 2017. Målet är att ge fler personer med intellektuella funktionsvariationer möjligheten att idrotta.

SJ vill också underlätta för fler klubbar att starta lag för personer med intellektuella funktionsvariationer och göra det möjligt för fler att vara en del av ligan. Därför infördes SJ Aktivitetsbidrag.